Հաշվապահ / Accountant

Finance · Yerevan, Yerevan
Department Finance
Employment Type Full-Time
Minimum Experience Experienced

ՔՈ ԴԵՐԸ

Եթե դու նպատակասլաց և եռանդուն, փորձառու մասնագետ ես, ով ունի նորարարական մոտեցում հաշվապահության հանդեպ, ապա ՔՈԱՖ-ի («Հայաստանի մանուկներ» բարեգործական հիմնադրամ) հաշվապահի դերը հենց քեզ համար է։ Առավել մանրամասն․


ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐ (80%)

 • Հիմնական միջոցների և այլ ապրանքանյութական արժեքների հաշվառում:
 • Ստացված և տրված շնորհների և նվիրատվությունների հաշվառում:
 • Ստացված հաշիվների ձևակերպում:
 • Վճարման հանձնարարագրերի պատրաստում:
 • Հաշիվների դուրս գրում E-invoicing համակարգում:
 • Դեբիտորական և կրեդիտորական պարտքերի վերահսկողություն:
 • Հաշվետվությունների կազմում և ներկայացում անմիջական ղեկավարին և կազմակերպության գործադիր տնօրենին:
 • Ըստ անհրաժեշտության հաշվետվությունների կազմում և ներկայացում տարբեր պետական կառույցներին:


ԱՌԱՋԱՐԿՆԵՐ և ԲԱՐԵԼԱՎՈՒՄՆԵՐ (20%)

 • Ներկայացնել առաջարկներ՝ ուղղված հաշվապահական աշխատանքների կատարելագործմանն ու հեշտացմանը, ընթացակարգերի արդիականացմանն ու արագացմանը, օրենսդրական փոփոխությունների ներդրմանը:


ՔՈ ԹԻՄԸ

Հաշվապահի դերը ստանձնելով՝ միանալու ես հաշվապահական թիմին և աշխատելու ես գլխավոր հաշվապահի անմիջական ղեկավարությամբ։


ԴՈՒ

Մենք ակնկալում ենք, որ․


ԴՈՒ ՏԻՐԱՊԵՏԵՍ (Գիտելիք)

 • Ֆինանսական հաշվառման ստանդարտներին և ունենաս կրթություն հաշվապահական, տնտեսագիտական կամ ֆինանսական ոլորտում, ինչպես նաև առնվազն 3 տարվա մասնագիտական աշխատանքային փորձ:
 • Հարկային օրենսդրությանը և ոլորտին առնչվող այլ իրավական ակտերին:
 • Աշխատանքային օրենսգրքի դրույթներին:
 • ՀԾ-Հաշվապահ ծրագրի գործնական կիրառությանը:
 • Հայերենին՝ բանավոր և գրավոր։
 • Անգլերենին՝ բանավոր և գրավոր։
 • ACCA-ի ուսանող լինելը ցանկալի է:


ԴՈՒ ԿԱՐՈՂԱՆԱՍ (Հմտություններ)

 • Արագ կողմնորոշվել:
 • Հաղորդակցվել գործընկերների հետ, արագորեն ինտեգրվել և սերտ համագործակցել անմիջական թիմի անդամների հետ:
 • Սեղմ ժամկետներում կազմակերպել աշխատանքը:


ԴՈՒ ԼԻՆԵՍ (Վերաբերմունք)

 • Պատրաստ մասնագիտական զարգացման։
 • Պատրաստ աշխատել թիմային միջավայրում:
 • Սոցիալապես պատասխանատու:
 • Շարունակական կրթության գաղափարի կրող:
 • Պատասխանատու և հաշվետու:


ՄԵՆՔ

«Հայաստանի մանուկներ» բարեգործական հիմնադրամը (ՔՈԱՖ) բարեգործական կազմակերպություն է, որի նպատակն է բարձրացնել Հայաստանի գյուղաբնակների կյանքի որակը համայնքային զարգացման երեխայակենտրոն ծրագրերի միջոցով: Հիմնադրամի համակողմանի ծրագրային մոդելի իրագործումը սկսվել է 2004թ., և այդ ժամանակից ի վեր իրականացվում են կրթական, առողջապահական, սոցիալական և տնտեսական ծրագրեր, ինչպես նաև հիմնանորոգվում են համայնքների համար կենսական նշանակություն ունեցող ենթակառուցվածքները: Այս ծրագրերի շահառուներն են Հայաստանի Արմավիրի, Արագածոտնի, Լոռու, Գեղարքունիքի, Շիրակի և Տավուշի մարզերի 64 համայնքների ավելի քան 107,000 բնակիչները:

2015թ. սկսած՝ ՔՈԱՖ-ը մշակել և իրագործում է ՍՄԱՐԹ նախաձեռնություն: ՍՄԱՐԹ-ը կրթության միջոցով առաջխաղացում է ապահովում գյուղական աշխարհի համար, ինչի արդյունքում շահում են անհատները, հասարակությունը և միջավայրը: Որպես զարգացման օրինակելի մոդել՝ ՍՄԱՐԹ-ը կկրկնօրինակվի Հայաստանի այլ մարզերում և համայնքներում:

ՔՈԱՖ ՍՄԱՐԹ առաջին կենտրոնը տեղակայված է Լոռու մարզի Դեբետ գյուղում. բացումը կայացել 2018 թ. մայիսի 27-ին։


ՔՈԱՖ-ը դինամիկ և զարգացող ոչ առևտրային կազմակերպություն է: Ընկերությունն աճում է մեծ մասշտաբներով, ուստի մեր թիմը հակված է առաջ շարժվել արագ տեմպերով: Մենք փնտրում ենք թիմակիցներ, ովքեր օժտված են կամային որակներով և պատրաստ են փոփոխությունների։


ՄԵՆՔ ԱՌԱՋԱՐԿՈՒՄ ԵՆՔ

 • Կյանք փոխող աշխատանքային փորձ,
 • Աշխատանք, որը կկարևորես ու կսիրես,
 • Մրցակցային աշխատավարձ,
 • Առողջապահական ապահովագրություն,
 • 20 օր վճարվող արձակուրդև լրացուցիչ վճարվող ազատ ժամեր, 
 • Մասնագիտական աճի հնարավորություններ,
 • Անվճար արևելահայերենի դասընթացներ՝ ըստ կարիքի,
 • Կատարողականի բոնուս,
 • Դրական և ստեղծագործ աշխատանքային միջավայր։ՍՊԱՍՈՒՄ ԵՆՔ ՔԵԶ

Վերջնաժամկետը 2022թ․-ի՝ հուլիսի 7-ի օրվա ավարտն է։


ՔՈԱՖ-ը դինամիկ և զարգացող ոչ առևտրային կազմակերպություն է: Ընկերությունն աճում է մեծ մասշտաբներով, ուստի մեր թիմը հակված է առաջ շարժվել արագ տեմպերով: Մենք փնտրում ենք թիմակիցներ, ովքեր օժտված են կամային որակներով և պատրաստ են փոփոխությունների։


___

YOUR ROLE

If you are a passionate & self-determined professional who has an innovative approach to accounting and are motivated to thrive in a fast-paced environment, then being COAF (Children of Armenia Charitable Fund) accountant is a perfect role for you. Your duties will include:


Accounting functions (80%)

 • Accounting of fixed assets and materials.
 • Accounting of received and given grants and donations.
 • Processing of received invoices.
 • Preparation of payment orders.
 • Issuing invoices within the E-invoicing system.
 • Control over debts and credits.
 • Preparation and presentation of reports to the direct manager and the managing director.
 • Submitting reports to various state organizations as needed.


Suggestions and upgrades (20%)

 • Come up with proposals aimed at improving and making easier accounting procedures, as well as upgrading these and applying legislation changes.


YOUR TEAM 

You will be joining the accounting team and will be working under the leadership of the chief accountant.


YOU

We're expecting your best and require that:


YOU KNOW (knowledge)

 • Financial Reporting Standards and have education in accounting, economics, or financial field, as well as at least 3 years of professional experience in accounting.
 • Tax legislation and other legal acts.
 • Labor Code.
 • AS-Accountant software.
 • Armenian` written and oral.
 • English` written and oral.
 • Being an ACCA student is preferable.


YOU CAN (skills)

 • Quickly find effective solutions in emergency situations
 • Effectively communicate with others and work in cooperation with teammates.
 • Work independently under stressful conditions, meet deadlines.


YOU ARE (attitude)

 • Ready for professional development.
 • Ready to work within a team environment.
 • Socially responsible.
 • LIfe-long learner.
 • Responsible and accountable.


WE ARE

Children of Armenia Charitable Fund (COAF) is a non-profit, non-governmental organization that employs community-led approaches aimed at improving the quality of life in rural Armenia, with a particular focus on children and youth. COAF’s target development areas are education, health, social and economic development. COAF launched its programs in 2004, starting in one village and expanding to 64 villages in Armavir, Aragatsotn, Lori, Gegharkunik, Shirak, and Tavush regions.

Since 2015, COAF has developed and started implementing SMART Initiatives. COAF SMART is designed to advance a generation across the rural world through education that will benefit individuals, societies, and the environment. COAF SMART is an exemplary model of development and will be replicated in other regions and communities throughout Armenia. The first COAF SMART Center was inaugurated on May 27, 2018 near the village of Debet, Lori Region.


Note: COAF is a growing nonprofit working within a dynamic system. Our team must be agile as we grow in scale. We are looking for teammates who are resilient and adaptive.


WE OFFER

 • A life-changing work experience
 • A job that you’d be passionate about
 • Competitive salary
 • A comprehensive health insurance package
 • 20 paid vacation days per year & additional paid flex hours
 • Career development opportunities
 • Free English classes per need
 • Performance-based bonus
 • Positive and creative work environment


WE ARE WAITING FOR YOU 

You have until July 7, 2022 (EOD) to apply.


The organization conducts a day-to-day review of the applications, depending on the results of which, the hiring process and selection of the appropriate candidate can be carried out before the deadline.Thank You

Your application was submitted successfully.

 • Location
  Yerevan, Yerevan
 • Department
  Finance
 • Employment Type
  Full-Time
 • Minimum Experience
  Experienced