Տրանսպորտի կազմակերպիչ / Dispatcher

SMART Business & Operations · Debet, Lori
Department SMART Business & Operations
Employment Type Contractor
Minimum Experience Mid-level

ՔՈ ԴԵՐԸ

Եթե դու նպատակասլաց և եռանդուն ես, ունես տրանսպորտային ծառայությունների կազմակերպման փորձառություն, ապա ՔՈԱՖ-ի («Հայաստանի մանուկներ» բարեգործական հիմնադրամ) Լոռվա մարզի Դեբետ համայնքում գտնվող ՍՄԱՐԹ Կենտրոնի տրանսպորտի կազմակերպչի դերը հենց քեզ համար է։ Առավել մանրամասն․


Տրանսպորտի համակարգում և վերահսկողություն (85%)

 • Կազմել և օրական կտրվածքով թարմացնել ՍՄԱՐԹ կենտրոնի շահառու համայնքների ծրագրային երթերը, փոխանցել ուսանողների ցանկերը ուղևորափոխադրողին։ 
 • Համակարգել կենտրոնի բոլոր ծրագրերի  ապահով և ճշգրիտ  ուղևորափոխադրումների կազմակերպումը դեպի ՔՈԱՖ ՍՄԱՐԹ Կենտրոն և դեպի համայնք:
 • Հետևել երթերի գործարկմանն ու հետադարձ կապ ապահովել երթևեկության կազմակերպիչների հետ որակի բարելավման նպատակով։
 • Համագործակցել ուղևորափոխադրումներ իրականացնող գործընկեր կազմակերպությունների հետ ըստ անհրաժեշտության անձնակազմի կամ հյուրերի փոխադրումները կազմակերպելու համար։
 • Աջակցել ծրագրերի շահառուների, մասնակիցների և ծնողների հետադարձ կապի ապահովմանը:
 • Կազմել և ներկայացնել տրանսպորտային և այլ վիճակագրական հաշվետվություններ:
 • Օժանդակել ՍՄԱՐԹ Կենտրոնի ծրագրավարներին և կրթական պատասխանատուներին:


Համագործակցություն ՔՈԱՖ թիմերի ու աշխատակիցների հետ  (15%)

 • Ունենալ շաբաթական հանդիպումներ կրթական գործառնությունների թիմի անդամների հետ և ապահովել տեղեկատվության սահուն հոսք։
 • Ներկայացնել առաջարկներ՝ ուղղված ՔՈԱՖ ՍՄԱՐԹ կենտրոնի տրանսպորտային համակարգի ծառայության արդյունավետության բարձրացմանը։
 • Համակարգել Դեբետ գյուղից դեպի ՍՄԱՐԹ կենտրոն տրանսպորտային կապը աշխատակիցների, դպրոցի սաների, մանկան զարգացման ծրագրի և այլ օղակների հետ։


ՔՈ ԹԻՄԸ

ՔՈԱՖ ՍՄԱՐԹ կենտրոնի տրանսպորտի կազմակերպչի դերը ստանձնելով՝ միանալու ես ՍՄԱՐԹ բիզնես և գործառնությունների թիմին և աշխատելու ես ՍՄԱՐԹ բիզնես և գործառնությունների ղեկավարի անմիջական առաջնորդությամբ։


ԴՈՒ

Մենք ակնկալում ենք, որ

 

ԴՈՒ ՏԻՐԱՊԵՏԵՍ

 • Գերազանց հայերենի՝ բանավոր և գրավոր։
 • Անգլերեն և ռուսերեն լեզուների։
 • G-Suite և հատկապես Google Sheet հարթակների գերազանց օգտագործմանը։
 • Ժամանակի կառավարման հմտություններին։


ԴՈՒ ՈՒՆԵՆԱՍ 

 • Վերլուծական մտածողություն, հաշվարկելու ունակություն և տվյալների հետ աշխատելու կարողություն:
 • Արտակարգ իրավիճակներում արագ կողմնորոշվելու, արդյունավետ լուծումներ գտնելու կարողություն։
 • Սթրեսային պայմաններում ինքնուրույն աշխատելու, ժամկետների պահպանման կարողություն։
 • Հանրապետական ու միջգյուղական ճանապարհների բաշխվածության, ճանապարհային անվտանգության մարմինների աշխատանքի մասին հստակ պատկերացում։


ԴՈՒ ԼԻՆԵՍ

 • Պատրաստ մասնագիտական զարգացման։
 • Պատրաստ աշխատել թիմային միջավայրում:
 • Սոցիալապես պատասխանատու։
 • Շարունակական կրթության գաղափարի կրող:
 • Պատասխանատու և հաշվետու:


ՄԵՆՔ

«Հայաստանի մանուկներ» բարեգործական հիմնադրամը (ՔՈԱՖ) բարեգործական կազմակերպություն է, որի նպատակն է բարձրացնել Հայաստանի գյուղաբնակների կյանքի որակը համայնքային զարգացման երեխայակենտրոն ծրագրերի միջոցով: Հիմնադրամի համակողմանի ծրագրային մոդելի իրագործումը սկսվել է 2004թ., և այդ ժամանակից ի վեր իրականացվում են կրթական, առողջապահական, սոցիալական և տնտեսական ծրագրեր, ինչպես նաև հիմնանորոգվում են համայնքների համար կենսական նշանակություն ունեցող ենթակառուցվածքները: Այս ծրագրերի շահառուներն են Հայաստանի Արմավիրի, Արագածոտնի, Լոռու, Գեղարքունիքի, Շիրակի և Տավուշի մարզերի 66 համայնքների ավելի քան 107,000 բնակիչները:

2015թ. սկսած՝ ՔՈԱՖ-ը մշակել և իրագործում է ՍՄԱՐԹ նախաձեռնություն: ՍՄԱՐԹ-ը կրթության միջոցով առաջխաղացում է ապահովում գյուղական աշխարհի համար, ինչի արդյունքում շահում են անհատները, հասարակությունը և միջավայրը: Որպես զարգացման օրինակելի մոդել՝ ՍՄԱՐԹ-ը կկրկնօրինակվի Հայաստանի այլ մարզերում և համայնքներում:

ՔՈԱՖ ՍՄԱՐԹ առաջին կենտրոնը տեղակայված է Լոռու մարզի Դեբետ գյուղում. բացումը կայացել 2018 թ. մայիսի 27-ին։


ՔՈԱՖ-ը դինամիկ և զարգացող ոչ առևտրային կազմակերպություն է: Ընկերությունն աճում է մեծ մասշտաբներով, ուստի մեր թիմը հակված է առաջ շարժվել արագ տեմպերով: Մենք փնտրում ենք թիմակիցներ, ովքեր օժտված են կամային որակներով և պատրաստ են փոփոխությունների։


ՄԵՆՔ ԱՌԱՋԱՐԿՈՒՄ ԵՆՔ

 • Կյանք փոխող աշխատանքային փորձ,
 • Մասնագիտական աճի հնարավորություններ,
 • Անվճար անգլերենի և/կամ արևելահայերենի դասընթացներ՝ ըստ կարիքի,
 • Դրական և ստեղծագործ աշխատանքային միջավայր։


ՍՊԱՍՈՒՄ ԵՆՔ ՔԵԶ

Վերջնաժամկետը սեպտեմբերի 30-ի օրվա ավարտն է։


Կազմակերպությունն ամենօրա հաճախականությամբ հետևում է հայտերին ու գնահատում դրանք, ինչի արդյունքում կազմակերպվում են ընթացիկ հարցազրույցներ։ Ուստի աշխատակցի ընտրությունը կարող է կատարվել հընթացս։

____


YOUR ROLE

If you are a goal-oriented and energetic individual and have experience in the organization of transport services for school-aged children, then being a transportation dispatcher of the COAF (Children of Armenia Fund) SMART Center in Debet village of Lori region is the perfect role for you. Your duties will include:

 

Transport Organization and Coordination (85%)

 • Compile and update on a daily basis the transportation schedules of the COAF SMART Center’s beneficiary communities and coordinate it with the partner transport organizations.
 • Organize safe and timely transportation of beneficiaries of all programs to COAF SMART Center and back.
 • Monitor the transportation schedule and provide feedback to the partner companies for the sake of improving provided services.
 • Collaborate with partner transportation organizations to arrange transportation for staff or guests as needed.
 • Keep in touch with the program beneficiaries, participants and parents.
 • Compile and present transportation-related and other statistical reports.
 • Support SMART Center instructors and the educational team.


Cooperation with COAF team and staff (15%)

 • Have weekly meetings with the members of the educational operations team and ensure a smooth flow of information.
 • Submit proposals aimed at increasing the efficiency of the transportation system of the COAF SMART Center.
 • Coordinate the transportation between Debet village and SMART Center in terms of employees, school students, child development program and other components.


YOUR TEAM

Taking on the role of COAF SMART Center Dispatcher, you will join the SMART Business and Operations team and work under the direct supervision of the SMART Business and Operations Manager.

 

YOU

We’re expecting your best, and require that:


YOU KNOW 

 • Armenian: oral and written
 • English and Russian languages
 • Excellent use of G-Suite and especially Google Sheet platforms

YOU HAVE

 • University degree
 • Analytical thinking, ability to calculate and ability to work with data
 • Ability to quickly navigate emergency situations, find effective solutions
 • Ability to work independently under stressful conditions and meet deadlines
 • A clear understanding of the distribution of republican and inter-village roads, the work of road safety bodies
 • Time management skills


YOU ARE 

 • Ready for professional development
 • Willing to work in a team environment
 • Socially responsible
 • A carrier of the idea of ​​continuing education
 • Responsible and accountable


WE ARE

Children of Armenia Fund (COAF) is a non-profit, non-governmental organization that employs community-led approaches aimed at improving the quality of life in rural Armenia, with a particular focus on children and youth. COAF’s target development areas are education, health, social and economic development. COAF launched its programs in 2004, starting in one village and expanding to 64 villages in Armavir, Aragatsotn, Lori, Gegharkunik, Shirak, and Tavush regions.

Since 2015, COAF has developed and started implementing SMART Initiatives. COAF SMART is designed to advance a generation across the rural world through education that will benefit individuals, societies, and the environment. COAF SMART is an exemplary model of development and will be replicated in other regions and communities throughout Armenia. The first COAF SMART Center was inaugurated on May 27, 2018 near the village of Debet, Lori Region.


Note: COAF is a growing nonprofit working within a dynamic system. Our team must be agile as we grow in scale. We are looking for teammates who are resilient and adaptive.


WE OFFER

 • A life-changing work experience
 • Career development opportunities
 • Free English classes per need
 • Positive and creative work environment

 

WE ARE WAITING FOR YOU

You have until September 30, 2022 (EOD) to apply.


The organization conducts a day-to-day review of the applications, depending on the results of which, the hiring process and selection of the appropriate candidate can be carried out before the deadline.


Thank You

Your application was submitted successfully.

 • Location
  Debet, Lori
 • Department
  SMART Business & Operations
 • Employment Type
  Contractor
 • Minimum Experience
  Mid-level